کرج، چهارراه طالقانی، بین هلال احمر و دارایی، پلاک 1011، ساختمان امیر، طبقه 3 واحد 5
02634487364 - 34473075
09124603810
 

توزیع کلیه دستگاههای روتین وتخصصی ازکمپانی های ایرانی وخارجی بایکسال گارانتی وده سال خدمات.


دستگاههای ایرانی: پارسیان تجهیز توزیع کننده محصولات شرکت شیمازایران دراستان البرزمیباشد.
کلیه محصولات این شرکت بایکسال گارانتی و ده سال خدمات تقدیم میشود. تحویل دراستان البرز باقیمت کارخانه  تولیدات شرکت شیمازعبارتنداز:
هودشیمیایی ارتفاع کوتاه با ارتفاع 180سانت وارتفاع بلند باارتفاع 210سانت .
هودهای شیمیایی درابعادذیل آماده تحویل میباشند. همچنین درسایرابعاد سفارش پذیرفته میشود.
هودهای ارتفاع کوتاه شیمیایی ابهاد یک:80*60*180 ابعاددو:100*70*180 ابعاد سه:120*70*180  

هودهای ارتفاع بلند شیمیایی: ابهاد یک: 80*60*210 ابعاددو:100*70*210  ابعاد سه: 120*70*210    مشخصات کلی هودهای شیمیایی :
دارای سینک استیل وعلمک آب وگازنصب شده روی سینک ، دارای درب شیشه ای متحرک باوزنه تعادل ، دارای شیرآب وگازوپریزبرق وکلیدفن ، دارای تهویه قوی آلمانی یاایتالیایی ،  دارای مکان تعبیه شده جهت لامپ یووی
کوره الکتریکی:
کوره های الکتریکی در چهارحجم تولیدمیشوند. کوره الکتریکی 1100درجه 2.5لیتری ، کوره الکتریکی1100درجه  3لیتری ، کوره الکتریکی1100درجه 5لیتری ، کوره الکتریکی1200درجه 7.5لیتری بایکسال گارانتی وده سال خدمات
آون:
آون های تولیدی دردومدل محفظه آلومینیم ومحفظه استیل تولیدمیشوند.محفظه الومینیم دماراسریعترازاستیل به دیواره هامنتقل میکند واستیل مقاومتش دربرابرموادشیمیایی بیشترازآلومینیم است. اون هادر حجمهای 22-35-55-100140-200لیتری آماده تحویل میباشد وحجمهای سفارشی رانیز میپذیرد.آون های شیماز در چندمدل تولیدمیشوند.آونهای باتایمر-آونهای هوشمند-آونهای دیجیتال-آون های فن دارتمام دیجیتال تولیدمیشوند. جنس بدنه خارجی ازورق روغنی باپوشش رنگ الکترواستاتیک میباشند. رنج دمایی 50تا250درجه میباشد.دربرخی مدلها 50تا200درجه میباشد.دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات میباشند.

 
انکوباتور:
انکوباتورهای شیماز درحجمهای 55-100-140-200لیتری تولیدمیشوند و حجمهای سفارشی نیز پذیرفته میشود..محفظه داخلی آنها یااستیل است یا آلومینیم. انکوباتورهای شیمازیا یک درب هستند یادو درب-رنج دمایی از5درجه بالای محیط تا65درجه  درمدلهای: ترمومتردیجیتال- تمام دیجیتال تولیدمیشوند.جنس بدنه خارجی ازورق روغنی باپوشش رنگ الکترواستاتیک میباشد.دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات میباشند.

 
انکوباتوریخچالدار:
انکوباتوریخچالدار درحجم 55لیتری آماده تحویل میباشند وحجمهای سفارشی پذیرفته میشود.. درسه مدل تولیدمیشود. محفظه آلومینیم تمام دیجیتال ، محفظه استیل تمام دیجیتال ، محفظه وبدنه تمام استیل تمام دیجیتال .رنج دمایی 5-تا65درجه دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات میباشند.

 
آب مقطرگیری:
دو دومدل کندانسورشیشه ای وکندانسورفلزی تولیدمیشود.درحجم سه لیتر درساعت آماده تحویل میباشد.حجمهای سفارشی پذیرفته میشود.جنس بدنه درهردو مدل استنلس استیل میباشد.مجهزبه سیستم کنترل ارتفاع آب وسیستم خاموش شدن اتومات دستگاه بهنگام قطع آب شهری وپایین آمدن سطح آب دستگاه میباشد.دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات میباشند.

 
بن ماری:
بن ماری های شیماز درچندمدل تولیدمیشود:
مدل جوش ترموستاتیک ، مدل جوش درب شیبدار ، مدل جوش درب شیبدارترموستاتیک ، مدل سرولوژی جوش

بن ماری 4-6-8خانه ترموستاتیک ، بن ماری جوش درب شیبدار ترموستاتیک15لیتری ، بن ماری جوش درب شیبدار ترموستاتیک بادرب حلقوی ، بن ماری سرولوژی جوش درب شیبدار15لیتری دیجیتال ، بن ماری سرولوژی جوش درب شیبدار 15لیتری با درب حلقوی ، بن ماری سرولوژی جوش درب شیبدار27لیتری ، بن ماری سرولوژی جوش درب شیبدار 27لیتری بادرب حلقوی تولیدمیشوند.جنس محفظه  ودرب حلقوی هاازجنس استنلس استیل میباشند.مجهزبه سیستم کنترل ارتفاع سطح آب(رگلانور)
دستگاههای دیگری نیزتولیدمیشودازقبیل:
هات پلیت مگنت ، هات پلیت صفحه مستطیل30*40 ، هات پلیت صفحه گرد ، هات پلیت سه خانه ، شوف بالن 250-500-1000سی سی-شوف بالن سه خانه500-1000سی سی ، دستگاه پ هاش متررومیزی ، کلنی کانتردیجیتال ، شیکرلوله ، شیکرالک ، شیکرانکوباتوریخچالدار ، شیکرانکوباتور ، سانتریفوژ ژربر8خانه  ، سانتریفوژ 16خانه تمام دیجیتال ، فریزر20- و 40- ، جارتست 4سلولی ، جارتست6سلولی ، هودلامینار ، همزن مغناطیسی

 
دستگاههای خارجی:
پارسیان تجهیزتوزیع کننده دستگاههای آزمایشگاهی روتین وتخصصی ازکمپانی های معتبراروپایی وآسیایی وامریکایی میباشد.بایکسال گارانتی وده سال خدمات .برخی محصولات به اختصار ذکرمیگردد:
 
کمپانی لابینکوهلند: کمپانی بسیارمعتبرلابینکوهلندتولیدکننده دستگاههای آزمایشگاهی باکیفیت بسیاربالا – هات پلیت مگنت باقدرت همزدن 5-10-20لیترآب  صفحه آلومینیمی یااستیل(صفحه آلومینیمی انتقال دماراسریعتربه صفحه میرسانداما صفحه استیل مقاومت بیشتری دربرابرموادشیمیایی دارد. رنج دمایی 50-350درجه سانتیگرادودور 1300آر پی ام
هات پلیت مگنت باکنترلر دمای دیجیتال باپراپ اندازه گیری وکنترل دمای محلول ، همزن مغناطیسی باقدرت همزدن 5و20لیترآب باسرعت 1200آر پی ام
همزن مغناطیسی چندخانه دیجیتال باقدرت همزدن 10لیترآب سرعت1200آر پی ام ، هات پلیت صفحه بزرگ باابعاد47*37سانتیمتر-رنج تنظیم دمای صفحه 50-350درجه سانتیگراد
هات پلیت ساده باابعاددایره ای قطر20سانتیمتر رنج تنظیم دما50-350درجه سانتیگراد
شیکرلوله دوزمانه باسرعت ماکزیمم 2500آر پی ام وزن وپایداری بسیاربالا
شیکرارلن بالن سرعت50-999آر پی ام دیجیتال باقابلیت چرخش دردوجهت
همزن روتاتور سرعت ماکزیمم 5-50آر پی ام دیجیتال مناسب برای تمام لوله ها
کلیه دستگاهها بایکسال گارانتی تقدیم میشوند. کمپانی ای زد تایوان :
تولیدکننده دستگاههای پ هاش مترقلمی ، پرتابل ، رومیزی باپرینتروبدون پرینتر ، دستگاه پ هاش مترخاک ، انواع الکترود پ هاش ، مولتی متر پرتابل ورومیزی باپرینتروبدون پرینتر ، کنداکتیویمتر قلمی ، پرتابل ، رومیزی ، اکسیژن متر ، انواع دیتالاگر ، دیتالاگردما ، دیتالاگردماورطوبت ، دیتالاگرچهارکاناله ، انواع ترمومتر ، ترمومترلیزری ، ترمومترقلمی ، ترموهیدرومتردیواری ، تب سنج لیزری ، مونوکسیدکربن سنج ، دی اکسیدکربن دما رطوبت سنج باقابلیت فرمان به فن خارجی ، آنالایزر مونوکسیدکربن ودی اکسیدکربن ، نشت یاب گاز ، دستگاه اندازه گیری گازهای فرار دما رطوبت ، انواع بادسنج ، تاکومترنوری ، مکانیکی ، صداسنج ، لوکس متر ، مانومتر ، بایکسال گارانتی وده سال خدمات ، لازم به توضیح است این کمپانی تحت لیسانس امریکامیباشد.
 
کمپانی فاینتچ کره:این کمپانی کره ای دستگاههای باکیفیتی تولیدمیکند.برخی ازتولیدات این کمپانی عبارتنداز:
آب مقطرگیری 4لیتردرساعت یکبارتقطیر ، آب مقطرگیری8 لیتردرساعت یکبارتقطیر ، آب مقطرگیری 4لیتردرساعت فول اتوماتیک باپیش فیلترآب ورودی ومخزن ذخیره20لیتری ، آب مقطرگیری 4لیتردرساعت دوبارتقطیربامخزن20لیتری وپیش فیلتربرای آب ورودی فول اتوماتیک دیونایزر آب
کوره الکتریکی1100درجه درحجمهای 3-4.5-12لیتری دیجیتال- کوره الکتریکی 1450درجه 4.5لیتری
آون50لیتری استیل دیجیتال بادمای محیط تا 250درجه ، آون فن دار50لیتری استیل دیجیتال دماازمحیط تا250درجه ، آون خلاء 27-64لیتری دیجیتال دما ازمحیط تا200درجه باچمبرمقاوم رنج خلاء 0-760میلی مترجیوه ، آون خلا 27لیتری باقابلیت برنامه ریزی ، دیجیتال ، دما از محیط تا200درجه ، با امکان تنظیم میزان وکیوم بصورت دیجیتال ،
انکوباتورفن دار50لیتری استیل دماازمحیط تا60درجه ، سیستم کنترل دیجیتال دارای فن جهت یکسان سازی دمای کل اتاق
انکوباتور یخچالدار91لیتری استیل دماازمحیط تا60درجه سیستم کنترل دیجیتال انکوباتور دی اکسیدکربن:
واترجکت باحجم11لیترآب ، دماازمحیط تا50درجه ، دودرب ایجادرطوبت تا96درصد سه طبقه 40کیلوگرم رنج دی اکسیدکربن 0-20درصد

انکوباتور دی اکسیدکربن 175لیتری واترجکت باحجم34لیترآب-دماازمحیط تا50درجه-سه طبقه-98کیلوگرم-رنج دی اکسیدکربن0-20درصد
شیکرانکوباتور 242لیتری دماازمحیط تا60درجه رنج شیکر 20-350آر پی ام ، سیستم دیجیتال وتایمردیجیتال100ساعته ، باابعاد387*375
شیکرانکوباتوریخچالدار242لیتری:دما10-60درجه ، رنج شیکر20-350آر پی ام ، سیستم دیجیتالی و تایمردیجیتال 100ساعته شیکرانکوباتور الایزا:
دماازمحیط تا60درجه-دور 10-350 آر پی ام ، مناسب برای 4پلیت الایزا
شیکرانکوباتورمینی:
دماازمحیط تا60درجه-دور10-350آر پی ام-باصفحه 28*28

بن ماری 11و22لیتری جوش سرولوژی 37درجه دیجیتال وتایمر100ساعته
بن ماری سیرکولاتور گرم 22لیتری دماازمحیط تا100درجه-دقت 0.5درجه-امکان استفاده بصورت بن ماری دقیق یاسیرکولاتور جهت تنظیم دمادریک مسیرخارجی باقدرت پمپ 12لیتردردقیقه بن ماری سیرکولاتور گرم وسرد:
ظرفیت مخزن9لیتر ، باقابلیت برنامه ریزی تا5برنامه و 9پله دمای20- تا100درجه و قدرت پمپ 7لیتردردقیقه
بن ماری شیکردار:
30لیتری دماازمحیط تا100درجه ، تنظیم شیکر50-200 آر پی ام ، تنظیم زمان تا100ساعت ، دامنه حرکت 15-20میلیمتر

اتوکلاو40و80لیتری ایستاده ، رنج تنظیم دما محیط تا125درجه دیجیتال ، بادرب یک محوره ، استاندارد ، امکان تنظیم زمان تا100ساعت ، بامحافظ های افزایش دما ، افزایش فشار ، کنترل درب
 
اتوکلاو25لیتری رومیزی: رنج دمایی تا121یا132درجه-سیستم دیجیتال میکروپروسسور-زمان استرلیزاسیون 60دقیقه-دارای خشک کن-بامحافظ افزایش دما-افزایش فشار-کنترل درب
همزن مکانیکی برای موادباویسکوزیته کم-متوسط-زیاد در دومدل دیجیتال وآنالوگ
مدل آنالوگ ودیجیتال  برای مواد با ویسکوزیته کم: سرعت 50-3000آر پی ام-قدرت موتور50وات-15لیترآب تا10000میلی پاسکال
مدل آنالوگ ودیجیتال برای موادباویسکوزیته متوسط: سرعت50-3000آر پی ام-قدرت موتور100وات-25لیترآب تا 25000میلی پاسکال
مدل آنالوگ ودیجیتال برای موادباویسکوزیته بالا: سرعت50-1000 آر پی ام-120وات-60لیترآب تا 70000میلی پاسکال
جارتست:6خانه برای ارلن های متفاوت تاحجم 2000سی سی-تنظیم دور 20-300آر پی ام
 
کمپانی میلواکی مارتینی ایتالیارومانی:
تولیدکننده دستگاههای پ هاش متردر مدلهای قلمی پرتابل رومیزی- ای سی متردرمدلهای قلمی پرتابل رومیزی- مولتی متر پرتابل رومیزی-کلرسنج-مینی تسترکلرآزاد-کامل-فسفات-ید-اهن-کلرایدفتومتردیجیتال-فتومتردیجیتال تست آمونیاک-اهن-فسفات-تربیدومتردیجیتال-سختی سنج دیجیتال-اکسیژن مترپرتابل دیجیتال-لوکس متر-رفراکتومتردیجیتال-ترمومترمیله ای دیجیتال-وغیره بایکسال گارانتی وده سال خدمات
 
کمپانی لاموت امریکا :
تولیدکننده دستگاههای  دستگاه اندازه گیری کلرآزاد-توتال-پ هاش آب- سختی آب- برم-اسیدسیانوریک-
-کدورت سنج اندازه گیری کدورت آب شهری وروستایی وفاضلاب ها رنج 0-4000بادقت 0.01 قابل اتصال به کامپیوتر دارای کیت کامل تست ومحلول ها قابل کاربا برق وباتری باپنج سال گارانتی باتری
- سی آو دی متر(فتومترکامل) دارای ست کامل 25عددی ویالها بارنجهای مختلف 0-150و0-1500و0-15000باامکان ثبت 500جواب قبلی دارای قابلیت نصب به کامپیوتر دارای امکان اندازه گیری موادوعناصر ازن-کلر-آمونیاک-مس-فلوراید-فسفات-سولفات-سولفید-روی-سالیسیلات بهمراه راکتور 0-0102 باکنترلر
-تورپلانگتون گیری بامش 153میکرون وطول 38.1سانتیمتر ودهانه 12.7سانتیمتر
-کیت اندازه گیری نیترات ونیتریت-آمونیاک-فسفات-کلرازادوتوتال-قرص های دی پی دی-کیت اندازه گیری کلر وپ هاش
 
کمپانی ای کروزآلمان:
تولیدکننده دستگاههای رفراکتومتردیجیتال پرتابل بادوکاربری اندازه گیری ضریب شکست مایعات فول اتوماتیک یک مدل رنج 0-60درصد ودیگری 0-95درصد رنج بریکس مجهزبه سیستم متعادل کردن دما درسه مدل مختلف
-رفراکتومترچشمی رومیزی بامنبع نوری بادوکاربری اندازه گیری ضریب شکست و سنجش غلظت ساکارز درمایعات بارنج بریکس0-95درصد بهمراه ترمومتر دیجیتال
-رفراکتومتردستی(چشمی) دررنجهای مختلف ومدلهای متنوع  بابریکس 0-10درصد و 0-18درصد و0-32درصد و 28-62درصد و 45-82درصد و 58-95درصد و0-28درصد و12-30درصد و 0-100درصد و 0-80درصد و 0-90درصد باکاربردهای مختلف ومشخصات ودقتهای مختلف که درصورت نیاز درکاتالوگ اطلاعات کاملتر ملاحظه فرمایید. –میکروسکوپ سه چشمی  بابزرگنمایی 1000برابر
-میکروسکوپ دوچشمی بابزرگنمایی 1000برابر
-میکروسکوپ تخصصی دوچشمی بابزرگنمایی1000برابر
-میکروسکوپ حرفه ای سه چشمی بابزرگنمایی1000برابر
-میکروسکوپ تخصصی متالورگراف برای شناسایی وآنالیز اتصالات فلزی ودیگرفلزات باقابلیت نصب به دوربین دیجیتال بادوربین فیلمبرداری
-استریوزوم میکروسکوپ بازاویه مشاهده 45درجه
استریوزوم میکروسکوپ پیشرفته بااستفاده تخصصی آزمایشات الکترونیک وبخش های مختلف مهندسی وصنایع
-دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب دیجیتال بدون پرینتر باقابلیت سیستم کنترل دما  وفول دیجیتال باقابلیت سیستم کنترل دما دارای سیستم خنک کننده تعیین میزان نقطه ذوب بصورت اتوماتیک
-پلاریمتردیجیتال تمام اتوماتیک باصفحه نمایشگرلمسی قابل نصب به پرینتر
-پلاریمترآنالوگ بادوزاویه چرخش 0-180درجه وتقسیم بندی 1درجه ودقت 0.05درجه بهمراه منبع نوری جدید باکاربری برای کارخانه های قندشکر-صنایع غذایی-دانشگاهها-داروسازی وغیره
-حمام ترموستات الکترونیکی سیرکولاتور باالمنت پلتیر -و... بایکسال گارانتی وده سال خدمات
 
 
کمپانی فارم کومپ فنلاند:
تولیدکننده دستگاههای رطوبت سنج غلات در سه مدل برای نمونه های مختلف
رطوبت سنج علوفه  یک مدل برای کمپوست وکود ومدل دیگر برای علوفه باز و عدل بندی شده کلیه علوفه ازجمله یونجه  بایکسال گارانتی وده سال خدمات
 
کمپانی رایجن چین:
تولیدکننده دستگاههای بذرشماردانه های کوچک وبزرگباسرعت قابل کنترل برای دانه های برنج-گندم-جو-کلرا-ذرت-لوبیا-آفتابگردان-سبزیجات وگلها
-مقسم بذربه روش سانتریفوژمخصوص دانه های بدون دم یامحفظه داخلی کرومه میزان خطا 5+_ درکیلوگرم
-پاک کننده بذربه روش دمیدن جداکننده وپخش کننده همراه باتایمر ومنبع تغذیه
-میزبازرسی دانه ها بابزرگنمایی 7ایکس باابعاد 36*33سانتیمتر
-سختی سنج میوه برای میوه های سفت مثل سیب وگلابی وبرای میوه های نرم مثل انگور یاتوت فرنگی
-کجلدال اتوماتیک جهت غلات-لبنیات-خاک-دارو باامکان پنج نمونه 15میلی ومحدوده 0.1تا200
-فیبرآنالایزر(استخراج) فیبر وسلولز امکان آزمایش شش نمونه برای فیبرکمتراز 10درصد بادقت 0.4 درصد وبرای فیبر بیشتراز 10درصد بادقت 0.4درصد
-رطوبت سنج دماسنج غلات پرتابل دمااز10-تا60درجه رطوبت از 1تا100درصد باپراپ 20سانتیمتری
-تراکم سنج خاک پرتبل برای عمق تا40سانتیمتر تا100کیلوگرم دقت 0.05درصد وذخیره اطلاعات 1000گروه ودمای 10-تا60درجه
رطوبت سنج پ هاش سنج خاک عقربه ای پرتابل محدوده پ هاش از3تا8 رطوبت از 1تا8درصد دردمای 5تا50درجه
-اندازه گیری سطح برگ پرتابل قابل اتصال به کامپیوتر باقابلیت اندازه گیری 100*16 سانتیمتر باقطر 8میلیمتر وذخیره 200گروه اطلاعات بادقت 0درصد
-مساحت سنج خاک براساس مترمربع پرتابل برای اشکال هندسی وناموزون واندازه گیری فاصله ومحیط قابل اتصال به کامپیوتر وذخیره2000گروه اطلاعات
-سختی سنج غلات عقربه ای رومیزی فشاراز2تا20کیلوگرم واندازه از 4تا18میلیمتر
-قلم برداشت دانه غلات استیل شیاردار با16شکاف –نمونه از 150تا1200گرم
-سوکسله اتوماتیک دانه ها-لبنیات-غلات باعملکرد پنج نمونه در90دقیقه
-آفلاتوکسین آنالایزرجهت غلات-میوه-گوشت وغذای دام باهیتر
آنالیزچربی جهت غلات –میوه وموادغذایی قابلیت اندازه گیری 6 نمونه
 
 
کمپانی ممرت المان:
تولیدکننده دستگاههای آون-انکوباتور-انکوباتوریخچالدار-آون خلاء- بن ماری ودستگاههای دیگربایکسال گارانتی وده سال خدمات
 
کمپانی آیکاالمان:
تولیدکننده دستگاههای هات پلیت ساده ومگنت دار-همزن مغناطیسی-همزن مکانیکی-شیکرارلن بالن-شیکرلوله باکیفیت بسیاربالابایکسال گپارانتی وده سال خدمات
 
کمپانی جءوتک کره:
تولیدکننده دستگاههای آون 52و100و91لیتری دیجیتال  دما 250درجه  ودر 100لیتری 220درجه دارای آلارم بازبودن درب دستگاه
آون فن دار 60و102لیتری دماتا250درجه آلارم بازبودن درب دستگاه نمایشگردیجیتال دماوزمان
-انکوباتور 60و102لیتری قابل اتصال به کامپیوتر
انکوباتوریخچالدار 53لیتری حرکت اوربیتالی وخطی بابرنامه حرکت شیکر-سرعت 10-300 آر پی ام- تایمر100ساعته-قابل اتصال به کامپیوتر
همزن مکانیکی:
دیجیتال دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش سرعت چرخش-درصدقدرت موتور قابل استفاده جهت محلولهای باویسکوزیته پایین-متوسط-بالا
دسیکاتور خلاء شیردار ازجنس پلی پروپیلن  ازجنس پلی کربنات قطر25سانت حجم10لیتر دارای گیج نشان دهنده خلاء شیکراوربیتالی پیشرفته:
مخصوص ارلن بالن باصفحه بزرگ52*58 سانتیمتر گنجایش 33عددارلن 250سی سی یا 28عدد ارلن500سی سی سرعت 30-500آر پی ام-قابلیت برنامه ریزی حرکت شیکر

دستگاه هیتینگ بلک: محدوده دمایی 5+تا130درجه دقت0.1 درجه نمایش دیجیتال دما-قابلیت قراردادن بلاکهای مختلف ولوله های مختلف-دارای تایمر-جنس بدنه پلی پروپیلن بامقاومت بالا دربرابر مواد شیمیایی-قابلیت ذخیره سازی 10برنامه 10مرحله ای-مناسب جهت گرم وسرد کردن سریع تیوپها وویالهای نمونه ومیکروتیوپها
 
آون خلاء 65لیتری دماتا250درجه-محدوده خلاء 0-0.1 میلی پاسکال-آلارم بازبودن درب-نمایشگردیجیتال-قابل اتصال به کامپیوتر
شیکرارلن بالن باقابلیت حرکت توام اربیتالی وخطی صفحه نمایش دیجیتال تایمر100ساعته
شیکرارلن بالن باحرکت اربیتالی صفحه 32*26سانتیمتر
شیکر ارلن بالن باحرکت اربیتالی صفحه 32*35سانتیمتر
 
کمپانی متاش چین:
تولیدکننده دستگاههای اسپکتروفتومتر ویزیبل تک پرتویی دامنه 325-1000نانومتر- یووی ویزیبل تک پرتویی و دوپرتویی  دامنه طول موج 190-1000نانومتر دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات
 
کمپانی سرتوریون انگلیس:
تولیدکننده دستگاههای سانتریفوژدیجیتال  8-12-24-36شاخه جهت میکروتیوپ وفالکون در دورهای 6000تا18000دور –میکروسانتریفوژهماتوکریت باکیفیت بسیاربالا  بایکسال گارانتی 
 
ترازو های دیجیتال ازکمپانی های :
آکسیز لهستان درمدلهای بسیارمتنوع یک دهم-یک صدم-یک هزارم-یک ده هزارم  –ترازورطوبت سنج
ای ان دی زاپن درمدلهای بسیارمتنوع –ترازو دردقتهای یک دهم- یک صدم-یک هزارم-یک ده هزارم- یک میلیونیم –ترازو رطوبت سنج
بل ایتالیا: ترازو درمدلهای بسیارمتنوع باقیمتهای مناسب-ترازورطوبت سنج
ترازوهای ساخت چین درجه یک باگارانتی یکساله
ترازوهای کوچک جیبی دردقتهای یک دهم-یک صدم-یک هزارم-ترازوهای مدل نوت بوکی باقیمت مناسب وحمل اسان
 
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی
 •  
  آدرس:
  کرج، چهارراه طالقانی، بین هلال احمر و دارایی، پلاک 1011، ساختمان امیر، طبقه 3 واحد 5
 •  
  تلفن:
  02634487364
 •  
  تلفن:
  026 34473075
 •  
  موبایل:
  09124603810
 •  
  ایمیل:

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط سومار. بوسیله سایت ساز سومار

بالا
پایین
No Internet Connection