کرج، چهارراه طالقانی، بین هلال احمر و دارایی، پلاک 1011، ساختمان امیر، طبقه 3 واحد 5
02634487364 - 34473075
09124603810

توزیع کلیه موادشیمیایی روتین وتخصصی ازکمپانی های ایرانی وخارجی معتبر
 


پارسیان تجهیزتوزیع کننده موادشیمیایی با گریدآزمایشگاهی تولید شرکت دکترمجللی ایران دراستان البرزمیباشد.
شرکت دکترمجللی باسالهاتجربه درزمینه تولید موادشیمیایی باگریدآزمایشگاهی تولیدکننده طیف وسیعی ازموادشیمیایی میباشد.
پارسیان تجهیزاین افتخاررادارد که نماینده پخش دکترمجللی دراستان البرزباشد. محصولات شرکت مجللی عبارتنداز :
اسیداستیک گلاسیال ، اسیداستیک 99.5درصد ، اسیدکلریدریک 37و32درصد ، اسیدسولفوریک 95-98درصد اکستراپیور ولابراتواری ، اسیدسولفوکرومیک که محلول شستشومیباشد.
اسیدنیتریک 55-60-65درصد ، اسیدفرمیک ، متانول اکستراپیور ولابراتواری ، زایلین لابراتواری و هیستولوژی ، استون ، کلروفرم ، دی کلرومتان ، پترولیم اتر40-60درجه ، یک بوتانول ، دوپروپانول ، اتیل استات ، تولوین ، فرمالین37درصد ، آب اکسیژنه35 درصد ، آب ژاول ، ان هگزان ، آمونیاک25درصد ، گلیسیرین ، پارافین مایع ، اتیلن گلایکول ، پروپیلن گلایکول ، فنل که اکثر این حلال ها واسیدها با خلوص بالا تولید یا بسته بندی میشوند .
مواد پودری دکترمجللی عبارتند از :
سدیم کلرید ، سود پرک ، سودگرانول ، سدیم استات ، سدیم هیدروژن کربنات ، سدیم سولفات خشک ، سدیم لوریل سولفات ، سدیم کربنات ، تری سدیم سیترات ، پتاسیم پرمنگنات ، پتاسیم دی کرومات ، پتاسیم هیدروکساید ، پتاسیم آیداید ، کلسیم کلراید ، کلسیم کربنات ، آمونیم کلراید ، اسیدسولفوسالیسیلیک اسید ، اسیدسیتریک ، پارافین جامد ، موم پاتوبیولوژی
معرف ورنگهای دکترمجللی:
نیترات نقره ، متیل رد ، متیل بلو ، متیل اورانژ ، ایوزین ، اورنج جی ، اریوکروم بلک تی ، بروموتیمول بلو ، برموفنل بلو
محصولات دکترمجللی رامیتوانیدپس از خرید واز روی کد روی کالا از دفتر مرکزی بابت تمام مواد برگه آنالیز درخواست نمایید.
متاسفانه بعلت کیفیت بالای این کمپانی سوءاستفاده گران به کالای ایرانی هم رحم نکرده و با چاپ لیبل این شرکت و استفاده از مواد بی کیفیت سعی درتقلب و دریافت سودهنگفت ازمشتریان میباشند.
با خرید از نمایندگی های مجاز که خودشرکت مجللی هم دراستانها درمعرفی آنهابه مشتری کمک میکند کالای اورجینال تهیه نمایید و از دفتر مرکزی برگه آنالیزدرخواست نمایید.

 
موادشیمیایی ازکمپانی بایوکم فرانسه:
پارسیان تجهیز نماینده فروش و پخش این کمپانی دراستان البرزمیباشد.شرکت بایوکم ازکشورفرانسه باتولیدطیف وسیعی ازموادشیمیایی سعی دررقابت با بزرگان تولیدکننده مواددرجهان میباشد. طی مدت کوتاهی که محصولات این کمپانی راتوزیع میکنیم رضایت رادرچشمان مشتریان وکاربران گرامی دیده ایم.چراکه سایرکمپانی ها تقلبی زیاددارند. امابایوکم محصولات اورجینال ارایه میدهد که روی لیبل آنالیزوجوددارد ونیزمیتوانیدباواردکردن بچ نامبر ازسایت این کمپانی نیزآنالیزدریافت دارید. برخی محصولات موجوداین کمپانی عبارتنداز:

یک بوتانول ، دوپروپانول ، استیک اسید اچ پی ال سی ، اسیداستیک گلاسیال ، استونیتریل ، آلومینیم نیترات 9آبه  ، آلومینیم پتاسیم سولفات ، آلومینیم سولفات ، محلول آمونیاک25درصد ، آمونیم استات ، آمونیم کربنات ، آمونیم کلراید، آمونیم دی هیدروژن فسفات ، آمونیم هیدروژن کربنات ، آمونیم آهن دوسولفات شش آبه ، آمونیم آهن سه سولفات 12آبه ، آمونیم مولیبدات تتراهیدرات ، آمونیم اگزالات مونوهیدراته ، آمونیم پورپورات (موروکساید) ، آمونیم سولفات ، آمونیم تیوسیانات ، باریک کلراید ، اسیدبوریک ، بروموکروزول گرین ، بروموفنل بلو ، بروموتیمول بلو ، بافر 4-7-9-10 ، استات کلسیم خشک ، کلسیم کلراید دوآبه ، کلسیم هیدروکساید ، کلسیم نیترات ، ذغال اکتیو ، اسیدسیتریک بدون آب وآبدار ، کوماسی برلیانت بلو ، سولفات مس پنج آبه ، سیکلوهگزان ، دکستروز آبدار وبدون اب ، فروکتوز ، دی کلرومتان ، دی کلرومتان اچ پی ال سی ، دی متیل سولفوکساید ، دی پتاسیم هیدروژن فسفات خشک ، دی سدیم هیدروژن فسفات بی آب ،  دی سدیم هیدروژن فسفات دوآبه ، دی سدیم هیدروژن فسفات 12آبه ، دی سدیم تترابورات ، سوربیتول ، اریوکروم بلک تی ، اتیل استات ، اتیل استات اچ پی ال سی ، ادت آ ، فهلینگ آ وب ، فرمالدهید ، فرمیک اسید ، فوشین بازی ، گلیسرول ، هپس ، آب اکسیژنه ، ایمیدازول ، آهن دو سولفات هفت آبه ، آهن سه سولفات یک آبه ،  آهن سه کلراید شش آبه ، آهن سه نیترات نه آبه ، آهن سه کلراید بدون آب ، آسپاراژین ، ال سیستیین ، فنیل آلانین ، ال سرین ، تریپتوفان ، تایروزین ، کلریدمنیزیم شش آبه ، سولفات منیزیم خشک ، مالاشیت گرین ، متانول آزمایشگاهی ، متانول اچ پی ال سی ، متیل اورانژ ، متیل رد ، متیل بلو ، تمد ،  دی متیل رمامید ، ان هگزان ، هگزان اچ پی ال سی ، نین هیدرین ، اسیداگزالیک ، فنانترولین ، فنل رد ، فنل فتالیین ، پلی اتیلن گلایکول4000و6000 ، پلی ونیل پیرولیدین ، پتاسیم بی کربنات ، پتاسیم کلراید ، پتاسیم دی کرومات ، پتاسیم دی هیدروژن فسفات  ، پتاسیم فری سیانید ، پتاسیم فروسیانید ، پتاسیم هیدروژن فتالات ، هیدروکسیدپتاسیم ، پتاسیم یدید ، پتاسیم نیترات ، نمک راشل (تارترات مضاعف سدیم پتاسیم ، سولفات پتاسیم ، پتاسیم تیوسیانات ، پروپیلن گلایکول ، اسیدسالیسیلیک اسید ، سلیکاژل ، نیترات نقره ، استات سدیم خشک و سه آبه ، سدیم بی کربنات ، سدیم بورهیدرید ، سدیم کربنات ، سدیم کلراید ، سدیم دی هیدروژن فسفات دوابه ، سود یک دهم نرمال ، سود یک نرمال ، سود جامد ، آب ژاول ، سدیم دودسیل سولفات ، سدیم نیترات ، سدیم سولفات بدون آب ، سدیم سولفیت بدون آب ، تیوسولفات سدیم یک دهم نرمال ، تیوسولفات سدیم 5آبه ، نشاسته محلول درآب ، استیاریک اسید ، ساکارز ، ترت بوتانول ، قلع کلرید ، تری پتاسیم سیترات ، تریس بازی ، تریس اسیدی ، تری سدیم سیترات ، تری سدیم فسفات ، تریتون ایکس 100 ، تویین 20 ، تویین 80 ، اوره ، اب اچ پی ال سی ، استات روی دوآبه ، سولفات روی 7 آبهو.....
 
فروش موادشیمیایی ازکمپانی مرک آلمان باضمانت 
موادتخصصی ازکمپانی زیگماآلدریچ 
موادشیمیایی ازکمپانی اس سی پی انگلستان با اخذ برگه سرتیفیکیت ازسایت کمپانی
موادشیمیایی ازکمپانی اپلیشم آلمان
موادشیمیایی ازکمپانی پانراک اسپانیا
موادشیمیایی ازکمپانی شارلواسپانیا
موادشیمیایی ازکمپانی کارلوایتالیا
همچنین واردات موادشیمیایی ازکمپانی های اروپایی وآمریکایی که باایران مراوده تجاری دارندنیزانجام میپذیرد.
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی
 •  
  آدرس:
  کرج، چهارراه طالقانی، بین هلال احمر و دارایی، پلاک 1011، ساختمان امیر، طبقه 3 واحد 5
 •  
  تلفن:
  02634487364
 •  
  تلفن:
  026 34473075
 •  
  موبایل:
  09124603810
 •  
  ایمیل:

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط سومار. بوسیله سایت ساز سومار

بالا
پایین
No Internet Connection